Stuifmeel Accountants

.....

Innovatiebox

Hebt u een octrooi aangevraagd maar pas in een later jaar gekregen Dan geldt vanaf 2011 dat bepaalde voordelen in mindering kunnen worden gebracht op de voortbrengingskosten. Op basis van overgangsrecht mag u ook eind 2010 de nog in te lopen voortbrengingskosten verminderen met bepaalde voordelen. Het gaat dan om de voordelen behaald in de periode van het jaar van aanvraag van het octrooi tot en met het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u het octrooi hebt gekregen.

Octrooibox/innovatiebox

Per 1 januari 2010 is de octrooibox omgevormd tot de innovatiebox. De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten behaald met innovatieve activiteiten vallen in deze box.